AMUNATCOLL IT na platformie edukacyjnej Navoica

Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z kursu online umożliwiającego zdobycie umiejętności obsługi bazy AMUNATCOLL IT i narzędzi online do analiz danych. Kurs jest dostępny na platformie edukacyjnej Navoica pod adresem:
https://navoica.pl/courses/course-v1:UAM+LBIP_1+E1_2023/about
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z bazą okazów i obserwacji terenowych roślin, zwierząt i grzybów pochodzących z kolekcji przechowywanych na Wydziale Biologii UAM. Baza ta stanowi źródło dostępu do unikatowych zbiorów przyrodniczych, gdzie fizyczne zbiory, dostępne dotychczas wyłącznie na Wydziale Biologii UAM, zostały zeskanowane i udostępnione w formie cyfrowej. Ponadto, uczestnicy kursu dowiedzą się jakich narzędzi użyć do analizy przestrzennej czy statystycznej i jak skorzystać z aplikacji mobilnej do zbierania danych w terenie, współpracującej z systemem AMUNATCOLL IT.

Kurs powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt pod nazwą: „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków” ma na celu upowszechnienie wiedzy o bazie zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii UAM (https://amunatcoll.pl) i umiejętności korzystania z niej w edukacji, nauce i ochronie przyrody.

Dofinansowanie z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków”.

W wyniku konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nasze Laboratorium uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt pod nazwą: „Historyczne dane przyrodnicze online, technologie mobilne i nauka obywatelska w monitoringu bioróżnorodności środowisk lądowych i wodnych Wielkopolski – warsztaty i konferencja dla uczniów i praktyków” ma na celu upowszechnienie wiedzy o bazie zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii UAM (https://amunatcoll.pl/) i umiejętności korzystania z niej w edukacji, nauce i ochronie przyrody. Przedsięwzięcie jest ściśle związane z tematyką tegorocznego, VIII Forum BioGIS (https://forumbiogis.amu.edu.pl/), podczas którego nastąpi jego podsumowanie.

Działania projektowe polegają na realizacji dwóch zasadniczych zadań:

1. Cykl warsztatów komputerowych i terenowych opartych o narzędzia AMUNATCOLL IT dla uczniów, studentów, pracowników ochrony przyrody i pasjonatów.  

2. Przygotowanie publikacji stanowiącej przewodnik do pracy z historycznymi danymi przyrodniczymi w połączeniu z narzędziami mobilnymi i portalem internetowym.

Budżet projektu: 26 700 zł, w tym dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu 12 120 zł

Sekcja BioGIS KNP zaprasza

Sekcja BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM, przy wsparciu Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych, zaprasza studentów do udziału w IX edycji Szkoły GIS dla Przyrodników, która odbędzie się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniach 19 – 22 października 2023 r. Po więcej szczegółów zapraszamy do lektury plakatu oraz do kontaktu z Kierowniczką Sekcji BioGIS Natalią Zając z V roku kierunku Ochrona środowiska.

Zaproszenie na otwarte warsztaty GIS

Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych zaprasza studentów i pracowników na otwarte warsztaty GIS, które odbędą się na Wydziale Biologii. Warsztaty będą poświęcone obsłudze oprogramowania ArcGIS Pro – następcy ArcMap. Jeśli jesteście zainteresowani odkrywaniem potencjału systemów informacji geograficznej w badaniach przyrodniczych, to spotkanie jest idealnym miejscem dla Was. Szczegóły wydarzenia znajdują się w załączonym plakacie.

Poszukiwani Wolontariusze !

Od początku 2023 nasz zespół realizuje projekt z Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt. Określenie rzeczywistej ekspozycji na alergenne ziarna pyłku i zarodniki grzybów w gradiencie miasto – obszary wiejskie. W projekcie wykonujemy pomiary stężenia ziaren pyłku i zarodników grzybów w okolicy Kampusu UAM Morasko. Jeśli dysponujesz wolnym czasem (godziny/dni) w drugiej połowie maja lub w czerwcu i chcesz pomóc w dostarczeniu przełomowych danych o stężeniu ziaren pyłku zarodników grzybów na poziomie tzw. „nosa alergika”, zerknij na plakat poniżej po więcej informacji. Ogólne streszczenie projektu jest dostępne na stronie NCN (https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/539179-pl.pdf).

Oferta stypendialna na stanowisko doktoranta

W połowie roku 2022 nasz zespół uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) dla projektu pt. Określenie rzeczywistej ekspozycji na alergenne ziarna pyłku i zarodniki grzybów w gradiencie miasto – obszary wiejskie. W projekcie zaplanowano udział doktoranta, którego główne zadania będą dotyczyć zdalnego wykrywania roślin alergennych na podstawie materiałów teledetekcyjnych w tym zdjęć satelitarnych i z drona, a także danych LiDAR. Ogólny opis projektu jest dostępny na stronie NCN (https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/539179-pl.pdf). Więcej informacji można uzyskać w załączonym pliku z ofertą pracy w projekcie, lub w ofercie pracy zamieszczonej na stronie NCN (https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191523)

————————————————————————————————————–

Zapisy na warsztaty GIS/Teledetekcja roślinności

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w warsztatach „Obserwacje zmian fenologicznych roślinności na zdjęciach z drona i z satelity”, które przygotowali i poprowadzą studenci z Sekcji BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM. Warsztaty odbędą się 28 lutego 2022 r. Pozostałe informacje szczegółowe znajdują w załączonym plakacie. Liczba miejsc jest ograniczona, zapraszamy do zapisów pod adresem kacsob1@amu.edu.pl !

Licencja ArcGIS na Wydziale Biologii UAM

Od 1 lutego 2022 r. Laboratorium Biologicznych Informacji Przestrzennych prowadzi dystrybucję rocznej licencji ArcGIS i ArcGIS Pro na Wydziale Biologii UAM. Osobą odpowiedzialną za oprogramowanie na Wydziale Biologii jest Maciej Nowak. Zapotrzebowanie na klucze instalacyjne prosimy kierować na adres wpbip@amu.edu.pl. Warunki licencji upoważniają pracowników i studentów Wydziału Biologii do pobierania kluczy instalacyjnych zarówno na komputery służbowe oraz prywatne. Zapraszamy do korzystania z pakietu aplikacji ArcGIS!